Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o ocenę sytuacji, która dotyczy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony. Osoba ta w ostatnim roku przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. Następnie miała kilka tygodni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. W międzyczasie starała się o rentę, którą otrzymała na określony czas. Obecnie oświadczyła, że nie zamierza rozwiązać umowy o pracę i prosi o urlop bezpłatny. Czy jest to zgodne z prawem pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?