Czy pracodawca jest obowiązany poinformować rodzinę zmarłego pracownika o warunkach wymaganych do uzyskania renty rodzinnej? - OpenLEX

Czy pracodawca jest obowiązany poinformować rodzinę zmarłego pracownika o warunkach wymaganych do uzyskania renty rodzinnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 125 ust.1 pkt 5 ustawy o emeryturach i rentach. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu: Pracodawcy są zobowiązani do poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu.

Czy pracodawca ma spełnić obowiązek informacyjny i czekać na decyzję członków rodziny pozostających, po zmarłym pracowniku, czy zamierzają się starać o rentę rodzinną? Czy też ma obowiązek przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu, nawet bez wiedzy i zgody członków rodziny?

Na infolinii ZUS otrzymałam odpowiedź, że w powyższej sytuacji Pracodawca ma wspierać, członków rodziny, w zakresie przygotowania wniosku o rentę, jeśli oni sami wyjdą z taką inicjatywą. Pracodawca nie ma inicjować złożenia wniosku, a już na pewno nie składać go samemu, bez wiedzy i zgody członków rodziny. Chciałam zweryfikować to stanowisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX