Czy pracodawca jest obowiązany podać na prośbę WKU adres zameldowania pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nieprzetwarzaniem danych osobowych w zakresie adresu zameldowania pracowników, czy pracodawca jest obowiązany podać na prośbę WKU adres zameldowania?

W jaki sposób pozyskać te dane i na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX