Czy pracodawca i pracownik mogą zawrzeć porozumienie/aneks do umowy o pracę w sprawie przedłużenia jej na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie praktyką stosowaną od zawsze jest zawieranie z pracownikiem pierwszej umowy w pełnej treści (wraz z klauzulami firmowymi), a jeśli czas trwania tej umowy się kończy, jest ona przedłużana aneksem, w treści którego zawiera się zapis, że strony zgodnie postanawiają, iż pracownik zostaje zatrudniony, np. na czas nieokreślony od.....

Czy taka praktyka jest poprawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX