Czy pracodawca był zobowiązany w 1975 r. do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zwrócił się z prośbą do byłego pracodawcy o wydanie świadectwa pracy za czas zatrudnienia od dnia 1 września 1972 r. do 20 czerwca 1975 r.- na stanowisku ucznia praktycznej nauki zawodu szlifierza. Nie ma informacji czy pracodawca wydał świadectwo pracy w 1975 r. po ustaniu zatrudnienia. W chwili obecnej były pracodawca zamiast świadectwa wystawił zaświadczenie o zatrudnieniu. Pracownik ponownie zwrócił się o wystawienie świadectwa pracy, lecz uzyskał od byłego pracodawcy informację iż zmieniły się przepisy i zaświadczenie jest na równi honorowane jak świadectwo pracy więc świadectwo pracy nie zostanie wystawione.

Czy pracodawca był zobowiązany w 1975 r. do wystawienia świadectwa pracy?

Czy jeżeli w 1975 r. nie wystawił świadectwa pracy powinien wystawić świadectwo pracy w 2016 r. na prośbę pracownika?

Czy jeżeli świadectwo pracy z 1975 r. zaginęło pracodawca ma wystawić duplikat?

Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu może być wydane zamiast świadectwa pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy