Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

U pracodawcy A zatrudniony jest pracownik młodociany, który odbywa przygotowanie zawodowe nauka zawodu. Pracodawca z dniem 31.12.2019 zamyka działalność. młodociany pracownik do 31.08.2020 r. będzie kontynuował przygotowanie zawodowe u innego pracodawcy B. Czy w 2020 r. pracodawca A będzie mógł po zdaniu egzaminu przez młodocianego ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, jeżeli już firma nie będzie istniała? Jak powinien złożyć wniosek: jako pracodawca, czy osoba fizyczna? Czy powinien wypełniać formularz o ubieganie się o pomoc de minimis? Czy dla takiego pracodawcy wójt wystawia zaświadczenie o pomocy de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?