Czy pracodawca, będąc mikroprzedsiębiorcą, ma prawo zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, mimo że wszyscy zatrudnieni złożyli rezygnację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca, będąc mikroprzedsiębiorcą, ma prawo zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, mimo że wszyscy zatrudnieni złożyli rezygnację?

Prowadzę firmę która jest mikroprzedsiębiorstwem i na dzień dzisiejszy nikt w tej firmie nie złożył rezygnacji, umowę o zarządzanie chcemy podpisać 12.04.2021 r.

Co w sytuacji, kiedy po podpisaniu umowy o zarządzanie wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji?

Czy podpisując umowę o zarządzanie 12.04.2021 r., nadal mam czas na zawarcie umów o prowadzenie do 10.05.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access