Czy prace polegające na wykonaniu pryzmy oraz rampy dennej należy określić jako regulację wód? - OpenLEX

Czy prace polegające na wykonaniu pryzmy oraz rampy dennej należy określić jako regulację wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2016 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie wylotu wód opadowych do starego koryta rzeki, kształtowanie koryta rzeki, wykonanie pojedynczej sekwencji bystrze-ploso tj. wykonanie pryzmy na długości 18 m wzdłuż nurtu rzeki na całej szerokości koryta z koroną bystrza na rzędnej 40,1 m n.p.m., wykonanie rampy dennej o długości 55 m o konstrukcji kamiennej i spadku 2,8% W celu zwiększenia wartości przedmiotowego odcinka rzeki jako miejsca tarliska łososi, oraz dodatkowego zabezpieczenia siedliska włosieniczników podmiot zamierza wykonać pojedynczą sekwencję bystrze-ploso. Bystrze wykonane zostanie jako pryzma z odpowiednio uziarnionego żwiru z kamieniami. Należy dodać, że zaprojektowano poziomą pryzmę wykonaną na całej szerokości w dnie koryta rzeki równej 27,75 m i ułożoną na długości 18 m wzdłuż nurtu rzeki. Projektowaną koronę bystrza przewiduje się wykonać na rzędnej 40,1 m. Objętość zaprojektowanej pryzmy to około 200 m3. Niezbędna ilość zagęszczonej pospółki 0/64 mm czy 0/100 mm wynosi 200 x 1,9 Mg/m3 = 380 Mg pospółki. Po wykonaniu pryzmy powyżej pospółki powstanie ploso o nieco mniejszym spadku niż 0,0006 m/m i na pryzmie bystrze o spadku nieco większym niż 0,0006 m/m. Ukształtowanie spadku linii nurtu na bystrzu będzie wynikiem zmiennych stanów wody oraz używania powierzchni pryzmy przez tarlaki ryb reofilnych. Aby umożliwić rybom płynięcie w górę rzeki podmiot zamierza wykonać rampę denną o długości 55 m (konstrukcja kamienna) i spadku 2,8% (1:35). Rampę o szerokości w dnie 2,4 m tworzyć będzie narzut kamienny, składający się z rumoszu.

Czy wskazane roboty należy traktować jako roboty w wodach?

Czy przedmiotowe prace należy traktować jako regulację wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX