Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych przepisów bhp operatora wtryskarki należy uznać za wykonującego pracę szczególnie niebezpieczną?

Najbardziej szkodliwym jest tworzywo, przy przetwórstwie którego wydziela się styren. Jego stężenie oscyluje w granicach 0,5 NDS. Na kartach charakterystyk wielu substancji jest informacja, że są one zakwalifikowane jako niebezpieczne, jednak mam wątpliwości czy przy zastosowaniu bardzo skutecznych środków ochrony zbiorowej (wentylacja miejscowa i ogólna) pracę pracowników działu przetwórstwa należy zakwalifikować do prac szczególnie niebezpiecznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?