Czy pracę kierowcy samochodu powyżej 3,5 t, która jest łączona z inną pracą, można uznać za pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na poniższych stanowiskach

- pierwsze zatrudnienie:

·

03.06.1987 31.12.1989 - k ierowca sam. pow. 3,5 t.

·

01.01.1990 13.01.1991 - k ierowca sam. pow. 3,5 t. i mechanik samochodowy

·

14.01.1991 31.03.1994 - m echanik Samochodowy

- drugie zatrudnienie:

·

01.04.1994 30.09.1994 - mechanik samochodowy

·

01.10.1994 31.03.1997 - brygadzista - mechanik samochodowy

·

01.04.1997 28.05.2003 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i brygadzista warsztatu samochodowego

·

29.05.2003 31.05.2009 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i mechanik samochodowy

·

01.06.2009 31.03.2010 - kierowca sam. pow. 3,5 t w transporcie krajowym i mechanik samochodowy

·

01.04.2010 31.12.2010 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i mechanik samochodowy

- trzecie zatrudnienie:

·

27.01.2015 31.03.2017 - kierownik ds. transportu

·

01.04.2017 06.12.2017 - kierownik ds. transportu

·

07.12.2017 nadal kierownik ds. transportu

Czy poniższe okresy należało zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze?

·

03.06.1987 31.12.1989 - kierowca sam. pow. 3,5 t.

·

01.01.1990 13.01.1991 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i mechanik samochodowy

·

01.04.1997 28.05.2003 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i brygadzista warsztatu samochodowego

·

29.05.2003 31.05.2009 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i mechanik samochodowy

·

01.06.2009 31.03.2010 - kierowca sam. pow. 3,5 t w transporcie krajowym i mechanik samochodowy

·

01.04.2010 31.12.2010 - kierowca sam. pow. 3,5 t. i mechanik samochodowy

Za które z tych okresów należało opłacić składki na FEP?

Jeśli w archiwalnej dokumentacji pracodawca nie może odszukać wykazu stanowisk w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, to czy pracodawca może takich wykaz sporządzić obecnie jako uzupełnienie dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX