Czy prace budowlane związane z budową drogi można uznać za proces produkcyjny, a ziemię urodzajną oraz grunt pochodzący z wykopu, wydobyty podczas prac ziemnych, za produkty uboczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prace budowlane związane z budową drogi można uznać za proces produkcyjny zgodnie z art. 10 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., a ziemię urodzajną (humus) oraz grunt pochodzący z wykopu, wydobyty podczas prac ziemnych, za produkty uboczne tego procesu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX