Czy praca przez kilka godzin dziennie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenie rodzicielskie? - OpenLEX

Czy praca przez kilka godzin dziennie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenie rodzicielskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Dziecko urodzone w styczniu 2016 r. Z oświadczenia strony wynika, iż prowadzi firmę transportową i zatrudnia kierowcę (swojego męża), który przewozi dzieci do szkoły i ze szkoły. Wspólnie wyjeżdżają rano z domu zabierając dzieci po okolicznych miejscowościach i dowożą je do szkoły, następnie po południu wspólnie rozwożą dzieci do domów. Pani oświadczyła, iż pełniąc obowiązki opiekuna szkolnego w godzinach od 6.30 do 8.30 oraz od 13.40 do 15.00 nie koliduje to ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Podczas swojej nieobecności zostawia dziecko pod opieką pełnoletniej córki. Odmowa zasiłku macierzyńskiego z ZUS ze względu na brak zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ze spostrzeżeń OPS wynika, iż nieobecność często wykracza poza godziny podane w oświadczeniu. Jest to rodzina wielodzietna. Dwoje najmniejszych dzieci urodzone w 2014 i 2016 r.

Czy sprawowanie opieki nad dziećmi w autobusie szkolnym ww. pozbawia swoje dzieci należytej opieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?