Czy pożyczkę opisaną w pytaniu spółka powinna uwzględnić w dokumentacji i TPR-C za 2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała długoterminową pożyczkę od podmiotu powiązanego (polskiego) w wysokości przekraczającej limity z ustawy i jest zobowiązana do sporządzenia DCT i złożenia TPR-C. W 2022 spółka otrzymała jeszcze jedną pożyczkę od tego samego podmiotu. Pożyczka spełnia warunki safe harbour, jest krótkoterminowa, oprocentowanie WIBOR3M z marżą 2 p.p. i nie przekracza 1 mln.

Czy robiąc DCT za 2022 r., spółka powinna tę drugą pożyczkę uwzględnić w dokumentacji i TPR-C, czy może powinna złożyć MDR w związku z tą drugą pożyczką i nie pokazywać jej w DCT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX