Czy pozwolenie zintegrowane powinno zawierać odpady charakterystyczne dla instalacji IPPC, czy wszystkie w niej wytwarzane odpady? - OpenLEX

Czy pozwolenie zintegrowane powinno zawierać odpady charakterystyczne dla instalacji IPPC, czy wszystkie w niej wytwarzane odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie jednego zakładu (ten sam adres i regon) znajduje się instalacja IPPC (pozwolenie zintegrowane) oraz instalacja niepodlegająca pod IPPC (pozwolenie sektorowe na odpady).

Zakład posiada jeden wspólny magazyn odpadów, wspólne punkty przeładunkowe, wspólne miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów i prowadzi wspólną ewidencję odpadów. W zakładzie wytwarzane są odpady charakterystyczne tylko i wyłącznie dla instalacji IPPC. Rozdzielenie odpadów wytwarzanych na terenie całego zakładu (zbieranie i ewidencja) na odpady wytwarzane w instalacji IPPC i w pozostałej części zakładu jest ze względów ekonomicznych i organizacyjnych utrudnione.

Czy pozwolenie zintegrowane powinno zawierać odpady charakterystyczne dla instalacji IPPC, czy wszystkie w niej wytwarzane odpady?

Jakie odpady powinny znaleźć się w pozwoleniu sektorowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?