Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Gmina składa wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłuczny do ziemi poprzez rów będący własnością osób trzecich dla istniejącej stacji. Do wniosku jest załączona zgoda właściciela rowu, że wyraża zgodę na okres do 31 grudnia 2017 r. (ze względu na niedotrzymywanie warunków konserwacji z lat poprzednich).

Czy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków może być wydane na okres 10 lat, skoro właściciel działki wyraźnie wskazał okres swojej zgody?

Termin ten został tak określony, aby gmina zmieniła sposób odprowadzania wód popłucznych - są to obietnice gminy, że ma to być spełnione.

Czy może wydać pozwolenie na pobór wody na 10 lat, a na wprowadzanie ścieków 2 lata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację