Czy pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych powinno wydane być na wprowadzanie ścieków do ziemi... - OpenLEX

Czy pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych powinno wydane być na wprowadzanie ścieków do ziemi przez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, bez uwzględniania ewentualnego zrzutu awaryjnego do rowu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ścieki deszczowe z dróg gminnych szczelną kanalizacją deszczową poprzez osadnik i separator wprowadzane będą do projektowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (zbiorniki ziemne do gromadzenia oczyszczonej deszczówki zaprojektowane w ciągu i połączone rurą). Zbiorniki te mają pojemność magazynową dwukrotnie wyższą niż zakładana ilość ścieków deszczowych. Ale dodatkowo, "na wszelki wypadek" zaprojektowano awaryjny przelew z tych zbiorników ziemnych do rowu, ograniczając przepływ regulatorem. Rów jest urządzeniem melioracji wodnej szczegółowej wpisanym do ewidencji marszałka. WZMiUW pozytywnie uzgodnił inwestycję.

Czy pozwolenie wodnoprawne powinno wydane być na wprowadzanie ścieków do ziemi przez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne (pierwsze miejsce zrzutu), a ewentualny zrzut do rowu nie wymaga uzyskania pozwolenia (zgoda/umowa cywilnoprawna na wprowadzanie)?

Czy też pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na wprowadzanie do ziemi: zbiorników ziemnych i do rowu melioracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?