Czy pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które wydano w 2010 r., zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy wygasić decyzję na wytwarzanie odpadów wydaną przed wejściem w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Czy wszystkie decyzje zostają wygaszone z mocy prawa w przypadku, gdy decyzja na wytwarzanie odpadów nie jest wymagana? Podmiot posiada decyzję na wytwarzanie odpadów wydaną w 2010 r. Wraz z wejściem w życie u.o., która nakłada obowiązek uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji, przedmiotowa decyzja nie jest potrzebna podmiotowi. Należy dodać, że podmiot wytwarza odpady nie używając do tej czynności instalacji. Zgodnie z u.o. decyzje wydane na wytwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - dalej u.o. z 2001 r. zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Czy podmiot powinien poinformować organ o zaistniałej sytuacji?

Czy podmiot powinien wystąpić z wnioskiem o wygaszenie decyzji?

Czy decyzja stała się bezprzedmiotowa z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX