Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 29 czerwca 2010 r. wydano Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przy ujściu jeziora X do kanału odprowadzającego wody jeziora budowli hydrotechnicznej o szerokości wylotu 2x1,5 m zamykanej zasuwami płaskimi za pomocą śrubowego mechanizmu wyciągowego, stabilizującej poziom wody w jeziorze X. Maksymalny poziom piętrzenia określono w decyzji na 54,00 m n.p.m., normalny poziom piętrzenia - 53,60 m n.p.m., minimalny poziom piętrzenia - 53,20 m n.p.m. Jednocześnie w nagłówku decyzji przywołano jedynie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. (wykonanie urządzeń wodnych), nie powołując pkt 1 (szczególne korzystanie z wód).

Czy w tym stanie rzeczy przedmiotowe pozwolenie może być traktowane jako pozwolenie zarówno na wykonanie urządzenia wodnego, jak i na stabilizowanie poziomu wody w jeziorze X w zakresie od 53,20 do 54,00 m n.p.m.?

Czy może wobec braku w podstawie prawnej decyzji art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. należy uznać, że jest to tylko pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego, wobec czego stabilizacja wody w jeziorze odbywa się nielegalnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?