Czy pozostałe opłaty, np. za antenę, konserwację, wodomierze i ciepłomierze, windę należy uwzględniać do wydatków w celu... - OpenLEX

Czy pozostałe opłaty, np. za antenę, konserwację, wodomierze i ciepłomierze, windę należy uwzględniać do wydatków w celu naliczenia dodatku mieszkaniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wniosku o dodatek mieszkaniowy zarządca nieruchomością wpisał łączne wydatki na lokal w kwocie 735,20 zł. Z dołączonego do wniosku aneksu opłat wynika, iż w skład wydatków poza centralnym ogrzewaniem, funduszem remontowym, zimną i ciepłą wodą, kosztami eksploatacji, wynagrodzeniem dla zarządcy ujęte są również wydatki takie jak:

- antena zbiorcza;

- konserwacja domofonu;

- konserwacja urządzeń ciepłowniczych;

- opłata za wody opadowe i roztopowe;

- pozostałe koszty wywozu śmieci;

- opłata za wodomierze i ciepłomierze;

- działalność społeczno-kulturalna;

- sprzątanie klatki schodowej i terenu zewnętrznego;

- oświetlenie klatki schodowej, osiedla i zasilanie - winda.

Czy pozostałe opłaty, np. za antenę, konserwację, wodomierze i ciepłomierze, windę należy uwzględniać do wydatków w celu naliczenia dodatku mieszkaniowego?

Jeśli tak, to czy stanowią one czynsz, czy też powinny zostać ujęte jako pozostałe opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX