Czy pozbawienie prawa użytkowania wieczystego za odszkodowaniem podlega opodatkowaniu VAT? - OpenLEX

Czy pozbawienie prawa użytkowania wieczystego za odszkodowaniem podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., do początku 2010 r. posiadaliśmy prawo wieczystego użytkowania gruntów. W 2010 r. na mocy prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Miasta na prawach powiatu, z dniem tym wygasło również prawo wieczystego użytkowania gruntów dla naszej spółki.

Jednocześnie wszczęto z urzędu postępowanie odszkodowawcze związane z wygasłym prawem wieczystego użytkowania gruntu. Prawomocna decyzja w tej sprawie została orzeczona w maju 2012 r.

Czy kwota odszkodowania wskazana w decyzji jest kwotą brutto?

Kiedy powstał obowiązek podatkowy?

Jaką należy zastosować stawkę VAT (22%, czy 23%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?