Czy poza skorygowaniem kompletów rozliczeniowych przesłanych do ZUS pracodawca powinien dokonać także korekty PIT-11 oraz PIT-4R?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2013 roku firma podpisała umowę ze zleceniobiorcą, zgłaszając go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ pracownik zadeklarował, że ma odprowadzane składki społeczne z tytułu innej umowy od podstawy przekraczającej minimalne wynagrodzenie. W roku bieżącym firma otrzymała pismo z ZUS, wzywające do złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych dotyczących wspomnianego zlecenia za okres od 2013 do 2015 roku. Okazało, że się zleceniobiorca w niektórych miesiącach nie osiągnął zadeklarowanego przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym konieczne jest naliczenie składek społecznych od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Czy poza skorygowaniem kompletów rozliczeniowych przesłanych do ZUS pracodawca powinien dokonać także korekty PIT-11 oraz PIT-4R? W jaki sposób rozliczyć się w tej sytuacji ze zleceniobiorcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX