Czy POZ ma obowiązek przesyłania oryginału karty szczepień małoletniego do PCPR? - OpenLEX

Czy POZ ma obowiązek przesyłania oryginału karty szczepień małoletniego do PCPR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bogusiak Marta
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy POZ musi przesłać oryginał karty szczepień małoletniego Powiatowemu centrum pomocy rodzinie na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 5 u.w.r.s.p.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX