Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na przypadek wystąpienia robót zamiennych (pojawienie się innej kategorii gruntu), co do których sposób rozliczenia opisano w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe) niezbędne jest zawarcie aneksu do umowy, jeśli powstanie roboty zamiennej powoduje, że powstaje nowa pozycja kosztorysowa nie ujęta wcześniej w ofercie wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?