Czy powstanie przychód podatkowy w przypadku wzajemnego nieodpłatnego poręczenia kilku podmiotów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Firma przystąpiła do umowy kredytowej wieloopcyjnej zawartej przez spółkę matkę mającą siedzibę w Danii z duńskim bankiem. W ramach tego przystąpienia otrzymaliśmy kredyt bankowy, którego udzielającym jest polski oddział banku. W świetle zapisów wynikających z umowy wszystkie firmy, które przystąpiły do kredytu (firma matka i firmy siostry), są wzajemnymi gwarantami. Niestety nie jest nam znana wysokość kredytów bankowych przyznanych poszczególnym firmom, które otrzymały kredyty w ramach ww. umowy.

Czy w związku z wzajemnym poręczeniem istnieje ryzyko związane z nieodpłatnym świadczeniem z tego tytułu?

Jeżeli tak, to w jaki sposób można je zminimalizować?

Czy w sytuacji gdy część umów związanych z kredytem posiadamy w oryginale, a część tylko w formie skanu (pismo informujące o podwyższeniu marży banku - skan) mamy prawo zaliczyć odsetki od kredytu w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów?

Jeżeli nie, to jakie dokumenty powinniśmy posiadać?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access