Czy powstałe rozlewisko należy kwalifikować jako zbiornik wodny? - OpenLEX

Czy powstałe rozlewisko należy kwalifikować jako zbiornik wodny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie inwestycji znajdują się naturalne obniżenia terenu, teren nie wykazuje konkretnego spadku terenu. W występujących obniżeniach okresowo stagnuje woda, woda pochodzi częściowo z opadów atmosferycznych częściowo z wód podziemnych. Wody gruntowe na tym terenie występują płytko.

Czy należy uznać, że na terenie występują inne zbiorniki wodne?

Czy są to wody śródlądowe stojące wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.?

Na tym samym terenie w innej części inwestycji występują rowy, na rowie bóbr wykonał tamę w wyniku, czego doszło do rozlewiska wody.

Czy powstałe rozlewisko należy kwalifikować jako zbiornik wodny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX