Czy powrót do skróconej normy czasu pracy, przez pracownika niepełnosprawnego, możliwy jest na podstawie jego oświadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba niepełnosprawna (II grupa) wystąpiła z wnioskiem o możliwość pracy na 8 godzin. Uzyskała zgodę lekarza. W dniu 12.10.2020 r. złożyła do pracodawcy pismo o pracę na 7 godzin z powodu pogarszającego się stanu zdrowia (prośba, wycofanie wniosku o pracę na 8 godzin ).

Czy pracownica może w każdym czasie wycofać wniosek i praca na 7 godzin będzie dla niej pełnym wymiarem czasu pracy?

Czy jeżeli pracownica w piśmie wskazała "pogarszający się stan zdrowia", to pracodawca powinien skierować ją na powtórne badania lekarskie?

Przed złożeniem pisma nie korzystała z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, przebywała natomiast na opiece nad chorym dzieckiem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX