Czy powołując się na art. 52 ust. 1 i 2 u.o.p. ze względu na prawdopodobieństwo, iż w koronie drzewa mogą znajdować się ptasie gniazda, organ powinien w decyzji informować o zakazie usuwania gniazd ptasich od 1 III do 15 X?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powołując się na art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. ze względu na prawdopodobieństwo, iż w koronie drzewa mogą znajdować się ptasie gniazda, organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew powinien w decyzji informować o zakazie usuwania od dnia 1 marca do dnia 15 października gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access