Czy powinno się zawiesić postępowanie do czasu przedłożenia dokumentu uprawniającego cudzoziemców do świadczenia rodzicielskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy mieszkająca na naszym terenie złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie w związku z urodzeniem w dniu 11-02-2020 r. córki. Jej karta pobytu z dostępem do rynku pracy utraciła ważność 31-12-2019 r. Kolejny wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ma złożony dnia 21-05-2019 r., jednak nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie wnioskowała "o dostęp do rynku pracy", gdyż wiedziała, że będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem. Mąż, obywatel Ukrainy pracuje w Polsce, ma zgłoszoną żonę do ubezpieczenia zdrowotnego. Posiada kartę pobytu z dostępem do ryku pracy ważną do 31-03-2021 r.

Czy zawieszamy postępowanie do czasu przedłożenia właściwego dokumentu dającego uprawnienia cudzoziemcom do świadczenia rodzicielskiego?

Czy w tej sytuacji, przedłożenie ważnej karty pobytu bez "dostępu do ryku pracy" daje jej uprawnienia do pobierania świadczenia rodzicielskiego w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access