Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żak Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą premie pieniężne za okres od stycznia do marca. Zbiorcza faktura dotyczy 2000 faktur sprzedaży. Jest to korekta zmniejszająca wartość zakupionego towaru. Data otrzymania zbiorczej faktury to 19 kwietnia.

Czy powinno się korygować koszt własny czy też koszt magazynu?

Cześć towarów jest juz sprzedana i trudno ustalić, który towar "spółki" został sprzedany. Dodatkowo na początku roku w magazynie był już towar, a spółka stosuje metodę FIFO rozchodu towarów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację