Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest osobą niepełnosprawną i będzie składała wniosek o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zgodnie z art. 35a ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), zadanie dotyczące przyznania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, realizują powiatowe centra pomocy rodzinie. Natomiast, zgodnie z art. 25 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3, to jest między innymi swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

Czy zasada określona w art. 25 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ma zastosowanie w powyżej opisanym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?