Czy powinno być wskazane, że sklep x sprzedał kameleona sklepowi y, a sklep y sprzedał osobie fizycznej? - OpenLEX

Czy powinno być wskazane, że sklep x sprzedał kameleona sklepowi y, a sklep y sprzedał osobie fizycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o zarejestrowanie kameleona. Do wniosku została dołączona kopia potwierdzenia pochodzenia zwierzęcia z Czech. Na w/w certyfikacie jest wskazane, że zakupu dokonał sklep x. Następnie ze sklepu x kameleona kupił sklep y, a od sklepu y kameleona kupiła osoba fizyczna. Zgodnie z art. 64 ust. 9 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p. podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, oznaczenie oraz podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej. W tym przypadku na kopi jest tylko zaznaczone, że sklep y sprzedał 1 sztukę dla osoby fizycznej.

Czy jest to prawidłowe?

Czy jednak powinno być wskazane, że sklep x sprzedał sklepowi y, a sklep y sprzedał osobie fizycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX