Czy powinniśmy składać informację ORD-U, skoro występuje pośredni udział w kapitałach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka zawarła umowę z podmiotem zagranicznym (nierezydentem), Wartość umów za 2013 rok przekroczyła równowartość 300.000 euro. Druga strona umowy jest wobec naszej spółki zależna poprzez powiązania kapitałowe (spółka wnuczka). Nasza spółka posiada 85% udziałów (i praw głosu) w spółce, która z kolei posiada 100% udziałów w spółce (która jest drugą stroną umowy).

Czy powinniśmy składać informację ORD-U, skoro występuje pośredni udział w kapitałach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access