Czy powinna zostać wydana decyzja umarzająca zaległość należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie... - OpenLEX

Czy powinna zostać wydana decyzja umarzająca zaległość należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 31.05.2022 r. została wydana decyzja uchylająca decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Strona nie wpłaciła zobowiązania. Dnia 28.07.2022 zostało wysłane wezwanie do zapłaty, na które brak odpowiedzi, po jakimś czasie strona złożyła prośbę o umorzenie zaległości.

Czy powinna zostać wydana decyzja umarzająca zaległość należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX