Czy powinna zostać wydana decyzja o zwrocie zabezpieczenia wraz z odsetkami i podmiot powinien wpłacić nowy depozyt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, które wkrótce traci ważność, dlatego wystąpił z jednym wnioskiem o uchylenie obowiązującego zezwolenia i wydanie nowego zezwolenia. Decyzja - będzie jednocześnie uchylała stare zezwolenie i określała warunki dla nowego zezwolenia. Warunki zbierania odpadów się nie zmienią, wartość zabezpieczenia roszczeń również. Zabezpieczenie roszczeń ustanowione jest w formie depozytu.

Czy powinna zostać wydana decyzja o zwrocie zabezpieczenia wraz z odsetkami i podmiot powinien wpłacić nowy depozyt?

Jeśli kwota depozytu może pozostać na rachunku, to w jaki sposób zwrócić odsetki od dotychczasowego depozytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX