Czy powinien być złożony jeden czy dwa wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2022 r. pani złożyła wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 4 dzieci. Świadczenia zostały jej przyznane. W styczniu 2023 r. najstarsze dziecko, córka ucząca się w liceum ogólnokształcącym, skończyła 18 lat, więc upoważniła matkę do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń z funduszu. We wrześniu 2023 r. pani przyszła po wniosek na nowy okres świadczeniowy 2023/2024.

Pani powiedziała, że wspomniana wyżej córka, będąca obecnie w klasie maturalnej, poprosiła matkę, by ta dalej zajmowała się sprawami z zakresu funduszu alimentacyjnego, dlatego chce ponownie ją upoważnić do prowadzenia spraw (komornik także wzywał córkę w tej sprawie i ta wyraziła podobny pogląd, by matka nadal się tym zajmowała).

Czy powinien być złożony jeden czy dwa wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Czy jeśli jeden wniosek, to jako adresat decyzji figuruje matka jako upoważniony przedstawiciel córki (tu jej imię i nazwisko) oraz przedstawiciel ustawowy pozostałej trójki?

Czy taka forma jest dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX