Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dodatek za pracę w systemie 4-brygadowym w podstawie zasiłkowej i urlopowej. W spółce wprowadzono dodatek za pracę w systemie 4- brygadowym. Wysokość dodatku jest zróżnicowana w zależności od dni, w jakie przypada praca. Jeśli praca przypada od poniedziałku do piątku to jest to 10% wynagrodzenia zasadniczego brutto pomniejszonego o każdy dzień nieobecności w pracy, a jeśli praca przypada w sobotę, niedzielę lub w święta przypadające od poniedziałku do piątku to jest dodatek rzędu 15% wynagrodzenia zasadniczego brutto pomniejszonego o każdy dzień nieobecności w pracy.

Czy naliczony według ww. zasad dodatek powinien być wliczany do podstawy zasiłkowej i urlopowej po uzupełnieniu, czy w kwocie faktycznej naliczonej w danym miesiącu? Jeśli dodatek ma być uzupełniany w podstawach czy należy to zrobić poprzez podzielenie dodatku przez liczbę godzin, za którą został naliczony a następnie pomnożyć przez liczbę godzin jaką pracownik przepracowałby gdyby nie chorował lub nie przebywał na urlopie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?