Czy powierzenie wykonawcy realizacji projektu budowlanego przez zamawiającego, w celu zaspokojenia jego roszczeń odszkodowawczych, stanowić będzie udzielenie zamówienia publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi z projektantem spór sądowy dotyczący błędów w projekcie budowlanym. Projektant proponuje ugodę, w ramach której zgodził się na odszkodowania w wysokości 300.000 zł, w tym część odszkodowania ma zostać przekazana nam w postaci projektu budowlanego o wartości 200.000 zł (zadanie inwestycyjne wskazane przez nas, nie związane w żaden sposób z przedmiotem sporu). Czy zamawiający może wyrazić zgodę na rozliczenie w taki sposób,  czy takie zamknięcie sporu może być dokonane bez stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX