Czy powierzchnię gruntów rolnych należy zsumować i potraktować jako gospodarstwo rolne, czy jako oddzielne działki przy... - OpenLEX

Czy powierzchnię gruntów rolnych należy zsumować i potraktować jako gospodarstwo rolne, czy jako oddzielne działki przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1,20 ha, co stanowi 0,427 ha przeliczeniowego, a jego współmałżonek posiada 1/3 udział w gruncie o powierzchni fizycznej 0,66 ha, co stanowi 0,15 ha przeliczeniowego.

Wnioskodawca posiada trzy grunty rolne o powierzchni poniżej 1 ha każdy tj. 0,60 ha, 0,45 ha, 0,15 ha, co stanowi łącznie 1,20 ha o powierzchni przeliczeniowej 0,53 ha.

Czy należy doliczyć powierzchnię działki do gospodarstwa i wyliczyć dochód z całości gruntów, czy tylko z gospodarstwa rolnego?

Czy wymienione grunty należy zsumować i potraktować jako gospodarstwo rolne, czy jako oddzielne działki, poniżej 1 ha?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?