Czy powierzchnia budynku zajęta na gabinet protetyczny może korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d. dla części budynku zajętego przez podmiot prowadzący działalność: protetyka stomatologiczna?

Podatnik jest najemcą lokalu należącego do gminy (na podstawie umowy zawartej z właścicielem, tj, z gminą). Lokal znajduje się w budynku przychodni zdrowia. Podatnik wykonuje w najmowanym lokalu protezy zębowe m.in na zlecenie lekarza stomatologa, z którym ma podpisaną umowę. Protezy są wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Podatnik ma podpisaną umowę w systemie SZOI (system zarządzania obiegiem informacji) Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z zapisami CEiDG prowadzi działalność gospodarczą, nie jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX