Czy powierzając pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki oświatowej, organ prowadzący powinien żądać od p.o. dyrektora... - OpenLEX

Czy powierzając pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki oświatowej, organ prowadzący powinien żądać od p.o. dyrektora oświadczenia lustracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powierzając pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki oświatowej, organ prowadzący powinien żądać od p.o. dyrektora oświadczenia lustracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX