Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powiatowy urząd pracy (PUP), zwracając niewykorzystane środki z POKL 6.1.2 do wojewódzkiego urzędu pracy, jako instytucji zarządzającej (zgodnie z umową projektu) może zaewidencjonować ten zwrot na paragraf budżetowy 498 (223/130), jako wydatek z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych do końca trwania projektu?

Czy PUP może "użyć" ww. paragrafu, czy jest on przeznaczony do dysponentów wyższych stopni?

Przy jakich operacjach można zastosować ten paragraf?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?