Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przechowywania protokołu z kontroli obowiązkowej przez cały... - OpenLEX

Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przechowywania protokołu z kontroli obowiązkowej przez cały okres istnienia obiektu budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 59d ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. protokół z kontroli obowiązkowej przechowuje się przez okres istnienia obiektu budowlanego. W przepisie nie ma natomiast jednoznacznie wskazane, iż organ nadzoru budowlanego ma przechowywać ten dokument. Instrukcja kancelaryjna narzuca obowiązek okresowego niszczenia dokumentów, w tym związanych z pozwoleniem na użytkowanie. Jeżeli obowiązek dotyczyłby organu nadzoru budowlanego, należałoby monitorować wszystkie obiekty budowlane (czy obiekt nie został rozebrany) przed zniszczeniem protokołu. Z drugiej strony protokół z kontroli obowiązkowej jako element dokumentacji budowy powinien być przechowywany przez właściciela (zarządcę) na podstawie art. 63 pr. bud. przez okres istnienia budynku.

Zatem czy na podstawie cytowanego przepisu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przechowywania protokołu z kontroli obowiązkowej przez cały okres istnienia obiektu budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX