Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie obciążony kosztami ustanowionego przez sąd spadku z jego wniosku kuratora... - OpenLEX

Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie obciążony kosztami ustanowionego przez sąd spadku z jego wniosku kuratora spadku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie obciążony kosztami ustanowionego przez sąd spadku z jego wniosku kuratora spadku, a to w związku z prowadzonym przez PINB postępowaniem administracyjnym dotyczącym obiektu budowlanego?

Jeśli kosztami ustanowienia kuratora spadku zostanie obciążony PINB, to jak powinien je rozliczyć w postępowaniu administracyjnym po wydaniu decyzji z art. 66 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?