Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką uprawnioną do udostępniania danych osobowych w odpowiedzi na wnioski... - OpenLEX

Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką uprawnioną do udostępniania danych osobowych w odpowiedzi na wnioski kierowane przez Polską Organizację Turystyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie wpłynął wniosek od Polskiej Organizacji Turystycznej o udostępnienie danych osobowych tj. adresu osoby w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie uchylenia prawa do świadczenia w formie bonu. Jako podstawę prawną został wskazany art. 23 ust. 5 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym ( w związku z ust. 2 tej ustawy) oraz art. 7b w zw. z art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie POT wskazuje, że zwraca się do PCPR, gdyż wyczerpał roczny limit zapytań do bazy PESEL.

Czy PCPR powinno udostępnić adres osoby wskazanej we wniosku, a jeżeli tak, to czy wskazana wyżej podstawa prawna jest wystarczająca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX