Czy powiat może prowadzić w ramach szkoły podstawowej specjalnej, oddział przedszkolny specjalny po zawarciu odpowiedniego... - OpenLEX

Czy powiat może prowadzić w ramach szkoły podstawowej specjalnej, oddział przedszkolny specjalny po zawarciu odpowiedniego porozumienia z gminą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powiat może prowadzić, w ramach szkoły podstawowej specjalnej, oddział przedszkolny specjalny po zawarciu porozumienia z gminą do zadań której należy prowadzenie przeszkoli w tym specjalnych?

Jeżeli tak to, z którą gminą powiat powinien podpisać porozumienie - czy z tą na terenie której zlokalizowana jest szkoła specjalna czy z wszystkimi gminami wchodzącymi w skład powiatu (do szkoły podstawowej specjalne prowadzonej przez powiat uczęszczają uczniowie z wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu zatem jest duże prawdopodobieństwo, że do oddziału przedszkolnego specjalnego uczęszczałyby dzieci z kilku gmin)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX