Czy powiat może odmówić wypłaty dotacji dla niepublicznej szkoły specjalnej działającej na jego terenie, jeżeli nie ma na ten cel zabezpieczonych w budżecie wystarczających środków finansowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powiat może odmówić wypłaty dotacji dla niepublicznej szkoły specjalnej działającej na jego terenie jeżeli nie ma na ten cel zabezpieczonych w budżecie wystarczających środków finansowych i nie ma możliwości przesunięcia ich z innych zadań a liczba uczniów w szkole lawinowo rośnie z miesiąca na miesiąc? Subwencja oświatowa jaką powiat otrzymuje naliczana jest od liczby uczniów zgłaszanych przez szkołę w systemie SIO według stanu na wrzesień roku poprzedniego. Jedna ze szkół zgłosiła w systemie we wrześniu ubiegłego roku 1 ucznia (z dwoma sprzężeniami). W marcu do powiatu wpłynął wniosek o wypłatę dotacji dodatkowo dla 4 uczniów (każdy z kilkoma sprzężeniami, co generuje większe koszty dla powiatu). Druga ze szkół w systemie SIO we wrześniu zgłosiła 159 uczniów (i na tylu powiat otrzyma w 2023 r. subwencję), natomiast do wypłaty w marcu już ujęła o 8 uczniów więcej. Docelowo szkoły planują w 2023 r. kształcić ok. 250 uczniów co generuje dotację w wysokości kilkunastu milionów rocznie. Powiatu nie stać na dofinansowanie szkół taką kwotą bo poza zadaniami oświatowym ma zaplanowane w budżecie również inne, równie ważne. Powiat nie ma żadnego wpływu ani kontroli finansowej nad takimi szkołami, musi je jedynie dotować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX