Czy powiat, mając pozytywną opinię kuratora w sprawie zamiaru likwidacji szkoły może podjąć uchwałę o jej likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada powiatu, zgodnie z art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podjęła uchwałę o przekazaniu szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego gminie miejskiej. Przekazanie nastąpiło na wniosek burmistrza, który w oparciu o art. 89 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wystąpił z wnioskiem o przekazanie prowadzenia tej szkoły. Nie zostało jednakże zawarte w okresie 30 dni porozumienie, o którym mowa w art. 89 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Czy gmina miejska powinna podjąć jeszcze uchwałę o przejęciu szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, czy już tylko zgodnie z art. 89 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uchwałę o zapewnieniu warunków działania tej szkoły? Jak długo należy oczekiwać na te uchwały gminy miejskiej? Czy Powiat, mając pozytywną opinię kuratora w sprawie zamiaru likwidacji tej szkoły, może podjąć uchwałę o jej likwidacji w przypadku zbyt długiego oczekiwania na uchwałę gminy miejskiej w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX