Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka świadczy usługi opodatkowane stawką 23% VAT. Powzięła jednak wątpliwości, czy stosowana stawka jest prawidłowa. Wystąpiła z wnioskiem o interpretację i otrzymała pozytywną - świadczone usługi podlegają opodatkowaniu stawką 8%. Ponieważ Spółka rozlicza się z kontrahentami w oparciu o uregulowania umowne w kwotach brutto, chce skorygować rozliczenia za poprzednie lata.

Czy potwierdzenie odbioru kilku faktur korygujących wysłanych do jednego kontrahenta w jednej kopercie będzie stanowiło dla spółki podstawę (dowód) do obniżenia podatku należnego z tytułu tych skorygowanych faktur w miesiącu otrzymania potwierdzenia?

Czy należy każdą fakturę korygującą wysyłać osobno?

Jaki wpływ na podatek dochodowy będzie miała dokonana korekta podstawy opodatkowania i VAT?

Czy zajdzie konieczność korekty podatku dochodowego za lata wstecz, czy należy uwzględnić zwiększenie przychodu na bieżąco?

Korekta nie jest wynikiem błędu, albowiem interpretację otrzymano dopiero teraz.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?