Czy potrącenie wierzytelności jest formą zapłaty i powstałe w jego wyniku różnice kursowe należy zaliczyć do kosztów lub przychodów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2005 r.

PYTANIE

Nasza firma współpracuje z zagranicznym kontrahentem, dla którego wykonuje usługi oraz sama korzysta z jego usług. W tej sytuacji posiada zobowiązania oraz należności w walucie. Obie firmy zdecydowały się na kompensatę swoich rozrachunków, i tak raz w miesiącu wpływają na nasz rachunek kwoty skompensowane w euro. Wpłatę księgujemy wg kursu naszego banku na dany dzien.

Czy powstałe różnice kursowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access