Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek prowadzi postępowania dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

W toku jednego z nich zgłosiła się dłużniczka i złożyła pisemną prośbę o potrącanie jej zadłużenia z bieżących świadczeń wypłacanych przez ośrodek.

Czy podanie dłużniczki można traktować jako uznanie długu i czynność przerywającą bieg przedawnienia?

Czy potrącenie dokonywane przez organ z urzędu bądź dobrowolna wpłata dłużnika również przerywa bieg przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację